Kanske börjar det bli dags för service av din vämepump?

Förutom den enklare rengöringen och kontrollen av pumpen som ni kan
göra själv kan det vara bra att med några års mellanrum boka en mer
djugående service och kontroll av din berg-, jord- eller sjövärmepump.
Vi erbjuder service av sjö-, berg- och jordvärmepumpar.
Kontroll av historisk och aktuell driftinfo ger oss en bild av hur er värmepump mår.
Vi motionerar ventiler och kontrollerar att allt står rätt till.
Vi bokar i samråd med dig en passande tid för service.
Servicekillen fyller i ett protokoll som sedermera bifogas med fakturan.
Skulle vi uppdaga ett fel på värmepumpen får du ett kostnadsförslag på
åtgärdande av felet.
Vi placerar även en servicelogg på din pump så du själv kan kontrollera datum
för din senaste service.
Vi servar det flesta fabrikat.

 

I servicen ingår:

Kontroll och ev. rengöring av smutsfilter.
Kontroll och vid behov justering av värmepumpens regler/styrutrustning.
Kontroll och vid behov normal påfyllning av värme- och köldbärarsystem.
Kontroll och vid behov påfyllning av luft i tryckkärl.
Kontroll av säkerhetsventiler.
Avluftning av värmepumpen.

Från 1 650:- inkl.moms

(I priset ingår resekostnader upp till 30 km omkrets från Norrflärke)