Här gräver vi jordvärme i Norrflärke

Vi har tillgång till egen grävare.

Installation av värmepump

Här visas kort hur det kan se ut när vi installerar en värmepump ute hos kund.