Page-part not found : ToppPuffHär gräver vi jordvärme i Norrflärke.
Vi har tillgång till egen grävare. 


Klicka på bilderna nedan för större format och
förklarande texter. 
                          

01
Här ska grävas jordvärme.
02
Grävningen påbörjas vid fastigheten.
03
Vår egen minigrävare.
04
Grävningen har kommit en bit på väg. Slang rullas ut.