Page-part not found : ToppPuff

Vi erbjuder service av sjö-,  berg- och jordvärmpumpar.

I servicen ingår:

Kontroll och ev. rengöring av smutsfilter.
Kontroll och vid behov justering av värmepumpens regler/styrutrustning.
Kontroll och vid behov normal påfyllning av värme- och köldbärarsystem.
Kontroll och vid behov påfyllning av luft i tryckkärl.
Kontroll av säkerhetsventiler.
Avluftning av värmepumpen.

 

Från 1 495:- inkl.moms

(I priset ingår resekostnader upp till 30 km omkrets från Norrflärke)