Page-part not found : ToppPuff
 
 Länk till hitta.se
Länk till karta
Norrflärke Allservice AB
-ägs och drivs av Lars-Erik Nordlander.
Efter 10 år som anställd rörmontör startade
han 1992 Norrflärke Allservice.

Sambo Christine Persson sköter det administrativa.
2009 börjar även sonen Johan i firman,
även han som rörmontör.


Idag finns fyra rörmontörer i företaget.


Verkstad och kontor ligger i Norrflärke -
en halv mil norr om Bredbyn -
i Örnsköldsviks kommun.
           Auktoriserat VVS-företag
Vi uppfyller de branschregler som gäller. 
Alla våra rörmontörer är utbildade i Säker Vatten.

 

Vi är auktoriserad entreprenör för
FANNs avloppsanläggningar.

 

 

Alla våra montörer är certifierade för
Heta Arbeten.
 
Vi är certitifierade för kylarbeten enligt Köldmedieförordningen.